با توجه به تقاضاهای زیاد کشور ایران .قیمت برنج هندی 140%گران شد. این برنج که آنالیزش بیشترین سم سیاتیک را نسبت به تمامی برنجهای جهان دارد. گرانترین برنج جهان شد.کشور هند از مقام دوم صادرات برنج به کشورهای جهان بعد از تایلند است. که با درخواستهای زیاد که اکثریت ان را کشور ایران داشته نزدیک است اولین صادر کننده جهان تایلند را پشت سر بگذارد و مقام نخست را به خود اختصاص دهد.... اکنون خریدجدید و حمل از هندوستان تا کف انبار تهران هر تنی 1203دلار تمام خواهد شد......یعنی هر کیلوگرم 4211تومان.....